fbpx
AURA Alumni: Ümmiye Şeyda Mutlu

Ümmiye Şeyda Mutlu

Mimar
TOBB ETÜ / ODTÜ

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Apartman Bahçelerinde Boşluğun Üretimi: Bir Alternatif Tahayyülü

Bu çalışma, mekanın üretiminde etkili olan sistemik güçler üzerinden yapılan bir okuma ile boşluğun üretimini anlamaya çalışmaktadır. Ardından, boşluğu üreten egemen mekansal pratiklere karşı bir başkaldırı ürettiği düşünülen günlük pratiklerin temsilleri ile bir temsil mekanı üretilmiştir. Yaşanan mekan olarak boşluğun farklı temsilleri ile alternatif olarak ortaya konan üç sistemik gücün (farklılaştırıcı, güven inşa edici ve bulanıklaştırıcı) ürettiği yeni bir mekansal dünya kurulmuştur.

Çalışma alanı olan Mareşal Çakmak mahallesi, Sincan’da konut yoğunluklu, kentleşme sürecine girmiş ama hala kırsala ait pratikleri barındıran bir yerleşim yeridir. Burada, sürekliliği olan ve günlük pratiklerin etkisi en çok gözlemlenen boşluk olan apartman bahçeleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mekanın Üretimi, Müşterek Mekan, Üretim Güçleri, Günlük Pratikler