fbpx
AURA Alumni: Vahit Türüt

Vahit Türüt

Mimar
Karabük Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Kolektif Anılar, Mikrokozmik Deneyimler, Heterotopik Düşler

Proje yaşam pratiklerinde meydana gelen bu değişimlerin izini sürerken geçmişin izlerini taşıyan anılarda, içinde bulunduğumuz kentsel deneyimlerde ve geleceğe dair düşlerimizde gizli olan dönüşüm potansiyelini tahayyül etmek amaçlanmıştır. Yersiz yurtsuz bir gezgin kent uzamında mevcut doğrusal ve döngüsel ritimlerin izini sürerken, donuklaşan bütünlük içerisinden potansiyel nesneler çekip çıkarmaya çalışır. Bu alanlar ya da nesneler üzerinde zaman-mekan-enerji akışlarının izlerini sürer. Gezgin bir anlamda toplum içerisinde egemen güçler tarafından ayrıştırılan grupların yeniden nitelikli etkileşimler kurabileceği müzakere alanlarını yaratmaktadır.

Proje kapsamında İstanbul Tarihi Yarımada ve Beyoğlu bölgeleri içerisinde yer alan kentsel düğümleri ile örneklem alanı olarak seçilmiştir. Gündelik yaşam pratikleri içinde açılacak çatlaklar dinamik dönüşümlerin gerçekleşebileceği heterotopik oluşumlar için bir zemin yaratımıdır.

Anahtar Kelimeler: heterotopya, kentsel eşik,ötekilik geçitleri, kentsel zaman-mekan , kentsel ritim