fbpx
AURA Alumni: Zehra Betül Yeşilkaya

Zehra Betül Yeşilkaya

Mimar
Uludağ Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Kentte Keskinleşen Sınırlar ve Çarpışmalar: Müşterek Bir Tarlabaşı Tahayyülü

Sınırlar ve kenarlar oldukça kritiktir ve bütünün farklı iki alanını oluşturmaktadırlar. Bu yüzden sınırlar ayırandan çok, ilişkiler ve ters dönüşümlerin oluşturduğu dinamik ara kesitlerdir. Ekolojik anlamda da, kenar en verimli yerdir, çünkü katılımcıların ve kuvvetlerin diğeriyle karşılaştığı ve etkileştiği alandır.

Kente yapılan fiziksel müdahaleler zamanla toplumsal ayrışmalara yol açıp sınırları meydana getirebilmektedir. Kentte gözlemlediğimiz sınırları anlamak, bunun sonucunda çarpışma noktalarını tespit etmek; bu alanın ara kesit olma potansiyelini sorgulamak konusunda etkili olabilir. Ara kesit olma potansiyeli taşıyan çarpışma noktaları; kentte farklı motivasyonlar ile yaşayan ve ancak çarpışma noktalarında bir araya gelebilen kent kullanıcıları için yeni bir karşılaşma alanı özelliği gösterebilir. Kente yapılan bu yeni müdahale sınırları ortadan kaldırmak süreci başlatan ilk adım olacaktır. Tarlabaşı Bulvarı tarihsel süreçte toplumsal sınırların oluşmasına zemin hazırlayan önemli kentsel müdahalelerden biri olmuştur. Yapılan çalışma ile “Müşterek Bir Tarlabaşı” 2050 yılı için tahayyül edilmiş ve kurgulanmıştır.

Metropoller çok katmanlı ve karmaşık bir yapıya sahip olan çekim alanlarıdır. Söz konusu çekimden ötürü aldığı göçler sebebiyle; metropoliten alanda yaşayan topluluk heterojen özellik gösterir. Söz konusu çok katmanlılık ve heterojenlik sosyal yapıdan, mimari kimliğe kadar pek çok alanda kendini göstermektedir. Metropolün, büyük ölçekli bir kentsel öğe olarak; farklı kültürel, ekonomik ve sosyal kesitten kullanıcıları vardır. Bu kullanıcılar metropol içerisinde farklı motivasyonlarla aynı mekânda karşılaşmakta, kesişmektedirler. Söz konusu kesişim bazı durumlarda ayrışma ile sonuçlanırken, bazı durumlarda sağlıklı bir etkileşimle sonuçlanmaktadır.

Farklı motivasyonlarla aynı mekânda karşılaşan kullanıcıların o alanı sınır ya da dinamik bir ara kesite dönüştürme durumu; yapılan eylemler ve mekanın fiziksel yapısı ile yakından ilişkilidir. Dinamik ara kesitler sınırları eriterek etkileşim alanlarına dönüşür; çevresine yayılır.