fbpx
AURA Alumni: Zeynep Hazal Tokmak

Zeynep Hazal Tokmak

Mimar
İstanbul Altınbaş Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Muğlak Mekân; Mekânsal Olanaklılık Hâlleri

Stüdyo çalışması süresince muğlak mekânlar otoritenin kontrol alanı dışında kalan, bireyin zihninde sorgulanmaya açık anlamlar çağrıştıran bir mekân çeşidi olarak ele alınmıştır. Araştırmaya başlarken bazı sorular sorulmuş ve bu sorular çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. Bu sorulardan bazıları ise şunlardır: -Mekânı mutlak düşünce sisteminin dışına çıkarak düşünmek bireyde nasıl farkındalıklara sebep olabilir? -Bir mekânın birbirinden farklı deneyim ve aktörlere sahip olması o mekânı algılayışımızı nasıl etkiler? Çalışma bölgesi olarak Beşiktaş belirlendi. Bölge içinden kişisel 6 mikro ölçekli ve bölge dışından 2 makro ölçekli muğlak mekân seçilmiştir. Seçilen mekânlar üzerinden yapılan mekân okumaları ve görsel anlatılar ile birlikte muğlaklığın çeşitli ortaya çıkış halleri üzerinden düşünce pratiğimizde ki olanaklılıkları incelenmiştir. Çalışmanın stratejisi ise bu mekânların sürekliliğini alttan alta besleyen veya yok eden rizomatik ilişkilere büyüteç tutarak deşifre etmek olarak belirlenmiştir.