fbpx
AURA Alumni: Abduljalil Baba Abdullahi

Abduljalil Baba Abdullahi

Mimar
Yıldız Teknik Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Lagos, Ajeromi İfelodun, Ajegunle’de Mimari ve Kentsel Çözümler

Projenin konusu, Lagos Eyaleti’nin Badagry bölgesindeki beş idari bölümden biri olan Ajeromi İfelodun Yerel Yönetim Bölgesi’ndeki Ajegunle adlı bir mahallede kentsel çözümlerin planlanmasıdır. AURA İstanbul Güz 2022 döneminde yürütülen araştırma tabanlı tasarım stüdyosu kapsamında hazırlanmıştır.

Lagos Eyaleti’nde, metropol nüfusunun yaklaşık üçte ikisi gecekondu yerleşimlerinde yaşıyor. Bu bölgelerde kanalizasyonun yağmur suyu ile birleştiği ve doğrudan kanalizasyona karıştığı kanallar yer alıyor. “Esenlik için Mimarlık” teması kapsamında kentin; doğal, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerini göz ardı etmeden küçük ve büyük ölçekte kamusal kentsel mekanlar için çözümler geliştirilmesi hedeflendi. Kentsel ve bölgesel bağlamda toplumsal sorunlar hakkında farkındalık yaratmak amaçlandı. Araştırma projesinin temel amacı; günümüzün kentsel mekanını, sosyal ve kültürel tasarım mekanlarının, eğitim olanaklarıyla sosyal çevreyi nasıl geliştirdiğini ve kentin kimliğini canlandırdığını tartışmaktır. Bu birincil amaca ek olarak, tarihsel doku ve kimliğin irdelenmesi ile çağdaş kent yaşamı bağlamında yeniden yorumlanması amaçlanmaktadır. Kentsel bağlamdan mekansal ölçeğe kadar geniş bir perspektifi içerir ve bütüncül bir tasarım yaklaşımının ortaya çıkarılması elzem kabul edilir. Proje alanının bölgesel, kentsel ve kırsal topografik verilerinin araştırılması ile başlandı. Lagos Eyaleti Makoko Mahallesi’nde yer alan yüzer okul ve benzer proje örnekleri araştırıldı. Ardından analiz çalışmaları yapılarak bölgede ihtiyaç duyulan fonksiyonlar saptandı. Son aşamada ise böyle ile ilgili çözüm önerileri üretildi.