fbpx
AURA Alumni: Ahmed Furkan Badur

Ahmed Furkan Badur

Mimar
Sakarya Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Esnaflar İçin Alternatif Yaşam Tahayyülü: Karaköy/Perşembe Pazarı

Küreselleşen dünyada kentler arasında kurulan ilişkiler artmış ve sermayenin küresel ölçekte kentlere entegre olmaya çalışması kentleri birbirinden ayıran özellikleri olan kültürel değerleri tahrip ederek kendi kimliklerinden uzaklaştırmaya başlamıştır.

Bu çalışmada atıl bir durumda olan Perşembe Pazarı’nın günümüz şartlarında kuracağı ilişkiler nasıl programlanabilir, yeniden kullanım-adaptasyon kavramları ile hangi model biçimleri entegre edilerek bölgenin aktifliği yeniden kurulabilir sorularının cevabı tahayyül çalışmaları ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: liman, pazar, ticaret, hırdavat, esnaf, zanaat, sanat, üretim, kentsel kimlik, kültürel miras, koruma, yenileme, yeniden kullanım, adaptasyon