fbpx
AURA Alumni: Aslıhan Yılmazer

Aslıhan Yılmazer

Mimar
Yaşar Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

İstanbul Endüstri Mirası ve Kasımpaşa Un Fabrikası Örneği

İstanbul kentinin gelecek tahayyülünü değişen mekanlar üzerinden araştırarak başlanan bu çalışma, kent içerisinde bu anlamda belki de en büyük potansiyeli taşıyan endüstri mirası yapılara yönelerek şekillenmeye başlamıştır. Tarihi katmanları, farklı dokuları ile dört bir yanı bezenmiş İstanbul için yüzümüzü geleceğe dönerken şüphesiz önce yapılması gereken şehrin tarihine, bize bıraktığı miraslara bakmak ve anlamlarını kente katmaktır.

Bu bağlamda yapılan araştırmalarda İstanbul’da bulunan endüstri mirası yapıların envanteri çıkarılmış ve her biri incelenmiştir. Aralarından konumu, özellikleri ve önemlisi de hala harabe halinde bulunması göz önünde bulundurularak Kasımpaşa Un Fabrikası çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Türkiye’de endüstri mirası yapılara yönelik envanter, araştırma ve farkındalık çalışmalarının yetersizliği sebebi ile yurtdışı örnekler ve kuruluşlar incelenerek dünya koruma gündeminde tartışılan ve önerilen noktalara bakılmış ve yapı bu konular ışığında incelenmiştir.

Yeniden işlevlendirilen endüstri mirası yapıların çoğunluğunun müze olarak kullanılması, hem uygun görülen hem de çokça tartışılan bir konu olduğundan yapının yeniden işlevlendirilmesi konusu geleneksel müzecilik yerine, değişen müzecilik kavramı üzerine araştırmalar yapılarak, geleceğin müzeleri konusu altında ele alınmıştır.