fbpx
AURA Alumni: Burak Kavraroğlu

Burak Kavraroğlu

Mimar
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Kentsel Hafıza Üzerinden Harem – Haydarpaşa Bölgesi

Proje konusu olarak İstanbul için kritik bir nokta olan Harem – Haydarpaşa hattı ele alınmış ve kamusal kullanıma kazandırılması için oluşan fırsatı açığa çıkarmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar ve araştımalar sonucunda alanın fiziksel durumu, mahalle ve yerleşimler ile olan ilişkisi, alana erişim ve ulaşım, siluete etkisi üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Bölgenin potansiyeli ortaya çıkartılmıştır.

Alanın en önemli özelliği hem alandan bakıldığında görülen Tarihi Yarımada silueti hem de alanda bulunan yapıların İstanbul silüetine etkisidir. Yaklaşık 200 senelik dönem içerisinde bölgenin kullanım amacından dolayı (liman işlevi, kıyı araç kullanımı) kıyı hattında yapılmış olan dolgu işlemleri sebebiyle kentsel hafızada dün ile bugün arasında büyük fark olduğu saptanmıştır. Bunun sonucunda alanda daha fazla değişiklik yapılmaması gerektiği, olabildiğince az müdahale ile kamusal kullanıma kazandırılması hedeflenmiştir. Bu sayede bölgenin hem Üsküdar – Kadıköy sahil hattının birleşmesine katkı sağlayacağı hem de benzerine sıkça rastlanmayan bu bölgenin çevresi ile kurduğu ilişkinin güçlendirilmesi öngörülmüştür.