fbpx
AURA Alumni: Cansu Gösterişli

Cansu Gösterişli

Mimar
MEF Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Boşluk Olarak Otoban

O-5 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinden oluşturulan anlatıda, altyapının oluşum ve dönüşüm sürecinin etkilerinin bir otoyol deneyimine yansıtılması amaçlanmaktadır. Teknoloji, zaman, mekan ve hız arasındaki etkileşimler üzerinden O-5 otoyolu, siyasi otoritenin rolü ve ulaşıma ilişkin planlama kararları doğrultusunda küreselleşme koşullarında şekillenen otoyol ve çeperinin spekülatif özellikleri ile zamansal olarak karşılaştırılmıştır.

Sinematografik anlatının paralelinde, harita ve kronometre gibi doğrusal ve homojen zaman ve mekan kavramlarından elde edilen veriler, otoyol deneyimindeki büyüklük, hareket, yön, hız, kontrol gibi kavramlar birlikte tartışılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otoyol Deneyimi, Zaman-Mekan, Hız, Denetim, Kapital, Boşluk

Proje videosunu izlemek için: