fbpx
AURA Alumni: Demet Satı

Demet Satı

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Kent Deneyimi Üzerine Bir Yöntem Önerisi: Zihinleme

Calvino’ya göre, kenti kent yapan, onun içinde anlatılan ve yaşanan hikâyelerdir. Bundan hareketle çalışma, yeni bir kent deneyimi yöntemi önerisi olan “zihinleme”yi, İstanbul’a gezi amacıyla gelmiş iki arkadaşın hikâyesi üzerinden anlatır. Bu iki arkadaş daha önce İstanbul’a hiç gitmeseler de sürekli İstanbul hakkında okumalar yapmışlar ve İstanbul’u kendi zihinlerinde defalarca gezmişlerdir. Bir gün, artık İstanbul’a gitme vaktinin geldiğine karar verirler ve kenti deneyimlemek üzere İstanbul’a yola çıkarlar. Hikâyede, iki arkadaşın İstanbul gezisi boyunca yaşadıkları, düşündükleri ve fark ettikleri üzerinden; kent algıları, deneyimleri, rastlantıları, bellekleri ve soyut ve somut olma durumları, kısaca, fiziksel bir mekân olan kentle kurdukları zihinsel ilişkiler sorgulanır. Bu sorgulama biz okuyucular tarafından değil, karakterler tarafından yapılır. Kent deneyimi için başka bir yöntem olması gerektiğini savunan iki arkadaşın macerası, “zihinleme”yi ve bu yöntem kullanarak oluşturulmuş “MindCity” mobil oyununu keşfetmeleriyle devam eder. Oyuncuların aslında kentte çoktan var olan üç farklı rol arasında sürekli geçiş yaptığı oyun; farklı bakış açılarından kenti deneyimlemeye olanak tanır. MindCity aracılığıyla zihinlerde yaratılan İstabullar arasında seyahat eden oyuncu, kendi İstanbul’unu kuracak, onların İstanbul’unu gezecek ve bizim İstanbul’umuza dokunacaktır.