fbpx
AURA Alumni: Dilan Atasayar

Dilan Atasayar

Çini Ana Sanat Dalı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

21. Yüzyılda Çini

“Çini: Yerli ve yabancı kaynaklarda bir yüzü sırlı olan duvarları süslemek için kullanılan, üzeri genellikle bezemeli, bünyesinde yüksek miktarda kuvars, kil, firit ve kaolin gibi doğal malzemelerin hamur halinde öğütülüp bir araya getirilmesiyle oluşan Türk duvar seramiklerinin adıdır. Osmanlı kaynaklarında duvar seramiklerine aynı zamanda “kaşi” denmektedir. Kaşi sözcüğü ismini İran Kaşan şehrinden almasının yanı sıra Farsça ’da bu sözcük duvar karosu anlamına gelmektedir. “Çini” terimi, Çin’e ait anlamında 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılda Osmanlı sarayına çeşitli yollarla ulaşan Çin porselenlerine duyulan beğeniyle birlikte literatüre yerleşen bir kelimedir.”

Çalışmanın odak noktası günümüzde belirli üslup tekrarlarıyla karşımıza çıkan çinilerin bugüne ait değerlerle ve teknolojilerle günümüze ait bir anlatımla nasıl aktarılabileceği üzerine araştırma yapmaktır. Amacımız 16.-17. yüzyıl Klasik Osmanlı Dönemi yarı stilize çini üslubunu temel alarak insanların etkileşimine ve teknolojiye dayanan; bu bağlamda günümüzle geçmişin sembolik metabolik ilişkileri arasında bağ oluşturan bir kamusal mekân enstalasyonu oluşturmaktır.

Pixel Tree için tıklayın.