fbpx
AURA Alumni: Elif Akman

Elif Akman

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Apartman ve Sokak Kesiti Üzerinden Yaşamı Anlamak: Kadıköy Örneği

Bu araştırma çalışmasında, metropolün en temel birimi olan çok katlı konutların, bu konutlardaki kullanıcı profili ve yaşam alanları üzerinden kentin temel kamusal yapı taşı olan sokaklarla ilişkisini irdelemek hedeflenmiştir.

Araştırma tarihsel bir okuma ile başlamıştır. Üç temel ortografik çizim yönteminden biri olan kesitin neden projede temsil yöntemi olarak seçildiğinin anlaşılması için kesitin tarihsel süreç boyunca ne zaman kullanıldığı, nasıl anlamlar taşıdığı gibi noktalara değinilmiştir. Kesit, görülenin ardında görülmeyeni de ifade etmek ve anlamak üzerine kullanılır. Metropol yaşamını anlamak için hem fiziksel hem de kavramsal olarak görülmeyen etkileri de görünür kılmamız gerektiği için kesit temsil yöntemi olarak tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: apartmanlaşma, kesit, mevzuat/mekan ilişkisi, yaşam, hiyerarşi, yıkım, jenerikleşme, aidiyet