fbpx
AURA Alumni: Elif Rüzgar

Elif Rüzgar

Mimar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Şimdinin Heterotopyası’ndan Yeni Ütopya’ya: İstanbul Heterotopyaları

İstanbul metropolü geçirdiği tüm süreçleri fiziksel yapılanmasına taşıyarak dönüşürken içinde katmanlaşan hikayeler oluşturan bir kenttir. Farklılığın mekanını, ötekileşen, karşıtlaşan, dönüşen mekanlar üzerinden okuturken, Foucault’nun heterotopya kavramının mekansallaştığı kesitler sunar. Heterotopya kelimesi “diğer yer”, “öteki yer” ya da “farklı yer” olarak Türkçe’ye çevrilmektedir.

Heterotopyalar, normal düzen sistematiğini reddeden ve kendi düzen sistematiğini yeniden oluşturan bir oluşum olarak tanımlanabilmektedir. Gündelik yaşamda bedenin “bezgin tutum” içinde yüzeysel olarak karşılaştığı kentsel odaklar, heterotopyanın kendi içinde dönüşümünü oluşturan mekanları oluşturur. Bu çalışmada kentsel olarak heterotopyanın yansıdığı zemin, İstanbul üzerinden heterotopyayı kavramak, irdelemek, söküme uğratarak gelecek kentlerinde heterotopyanın görünürlüğünün bize ne söyleyebileceğini tartışmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: heterotopya, öteki mekan, metropol, illüzyon, almaşık