fbpx
AURA Alumni: Esra Ergün

Esra Ergün

Mimar
İstanbul Okan Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Grafiklerin Ürettiği Mekansal Diyaloglar

Kent, iletişim ve etkileşim ağlarını üreten sonsuz diyaloglar yaratan bir deney alanıdır. Kendi görsel dilini ürettiği gibi aynı zamanda kendi içinde sürekli üretilen/tüketilen bir mekanlar bütününü temsil eder. Bu mekanlar bütünü kapsamında gerçeklik ve boyut kavramlarıyla birlikte nasıl diyaloglar yaratılabileceği sorgulanmış ve gerçekliğin olduğu gibi bir analizi değil, tüm parçaların yarattığı bir sistem arayışına neden olmuştur. Günlük rutinler artık yönlendirme, işaret etme, mesaj verme ya da duyguları kışkırtma gibi iletiler silsilesine maruz kalır ve bunların birçoğu görme eylemi üstünden gerçekleşir. Görme duyusu belleği kendiliğinden uyarır. Fakat algı boyutunun devreye girmesi ile beraber bu eylem öznelleşir ve mekan deneyimleri özellikle özne insan olduğunda hareketimizin hızına bağlı olarak sürekli dönüşüm haline sokar. Bu yüzden görsel algımızı kolektif biçime dönüştürecek farklı ölçeklerde mekan grafiklerine ihtiyaç duyarız. Bu araştırmada kent D100 otoyol grafik rotası farklı ölçeklerde incelenmiş, açık hava medya araçlarına odaklanılan bir hız dünyası olarak ele alınmıştır. Elde edilen anlıklarla beraber medya araçlarının temsil ve rasyonalitesinin altı oyulup yarattığı simgesel evrenin yeniden üretimi gerçekleştirilmiştir.