fbpx
AURA Alumni: Furkan Berke Çilesizoğlu

Furkan Berke Çilesizoğlu

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Postmodernist

Toplumumuzu üzerine kurduğumuz gerçekler gerçek değilse? Bu çalışmanın amacı, gerçeklerin gerçek olmadığını kanıtlamak değildir. Amaç, gerçeklerin ne olduğunu ve sınırlarını sorgulamaktır. Gerçekler, dil aracılığıyla yapılmış sosyal anlaşmalardır. Kavramlar dünyayı anlamlandırmak adına insanlar tarafından yaratılmışlardır. Dünyayı algılamamız öznel deneyimlerimize dayandığı için nesnel gerçekler yoktur. Modern toplum güç sahipleri tarafından şekil verilen ve kontrol edilen gerçek, hakikat ve doğru gibi soyut kavramlar üzerine kuruludur. Tarihten bağımsız hiçbir şey yoktur, her kavram beraberinde şiddet, adaletsizlik ve ayrımcılıkla gelir. Eleştirel kuram, her şeyin yozlaştığını, eleştirilmesi gerektiğini ve bunların yapıbozuma uğratılabilmesi için güç yapılarının ortaya çıkarılması gerektiğini kabul eder.

Postmodernist, postmodernist bir çalışma için paradoksal bir isimdir, çünkü tanımlı tek bir hareket yoktur. Postmodernizm tekilleşen hareketlere karşı şüpheciliktir. Nesnel ve mutlak gerçeklerin yokluğu ile desteklenen çeşitli ve farklı tavırların çoğulluğudur.

Bu çalışma, postmodernitede kentsel çevreyi, ögelerini, güç ilişkilerini, anlamları ve değerleri anlamak adına postmodern tarzda yapılmıştır. Ögeler, aralarında hiyerarşinin olmadığı rizomatik bir düzlemde haritalanmıştır. Merkezi olmayan, çok merkezli ve parçalı bir bakış açısıyla incelenmişlerdir. Anlam anda mevcut değildir, kelime çiftleri arasında diferansiyel ve gecikmeli olarak meydana gelirler. Daha sonra eleman çiftleri incelenir ve yapıbozumuna uğratılırlar.