fbpx
AURA Alumni: Gizem Çalışkan

Gizem Çalışkan

Mimar
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Geleceğin Hikikomorileri: Topluma Geri Dönüş

Hikikomori terimi geri hareket etmek anlamına gelen hiki ve içe dönmek anlamına gelen komoru fiillerinden oluşur. Bu bozukluk çoğunlukla hayattan kopmuş, gizlenmiş; günlerce, aylarca, hatta yıllarca odalarında yaşayan ergenlik çağındakileri ve genç yetişkinleri etkilemektedir. Hikikomori sebep olduğu yalnızlık ve izole olmak durumları doğrultusunda günümüz bireylerinde de farklı formlardaki tanımlarla kendini göstermektedir. Bireyleri izole ettiği düşünülen dijital dünyaları kullanarak bireyi gerçek hayata ve fiziksel mekanlara geri çağırmak mümkün müdür? sorusuna yanıt arayarak başlayan araştırma geleceğin hikikomorileri olarak tanımlanan bireylerin, alışık oldukları bir mecra aracılığıyla aşamalı şekilde topluma geri dönüşüne yönelik bir denemeyi konu alır. Araştırma boyunca yalnızlık ve süreç kavramlarının ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın amacı: Uyarlanabilir olma kavramı üzerinden dijital ara yüz ile mekânsal araç kombinasyonundan oluşan bir alternatif öneri geliştirerek; fiziksel mekân, sanal dünya ve oyun kavramının iç içe geçmesi ve sosyal etkileşimin arttırılmasına yönelik bir kamusal açık alan olan Bostanlı Sahili üzerinde pilot çalışmalar yapmaktır.