fbpx
AURA Alumni: İrem Durmuş

İrem Durmuş

Mimar
Kocaeli Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

Atlas Sözlük: Mekansal Etimoloji

Heidegger ‘‘İnşa Etmek’’ kelimesinin etimolojik olarak kökenini incelerken, aynı kelimeden türemiş ya da onunla ilişkili olan pek çok kelimeyi ele alır ve inşa etmenin temeline dair kapsamlı bir bakış açısı sunar. Heidegger’in düşünce metodolojisinin farklı bir dilde benzer sonuçlara ulaşması ihtimali üzerine, Türkçe’de inşa etmenin izini sürebileceğimiz kelimeler incelendi. Her iki dilde de incelenen benzer ve farklı kelimeler aracılığıyla karşılaştırmalı olarak bir inşa etme pratiği, insan, eylem birlikteliğinin nasıl olduğuna dair ipuçları açığa çıkarılmaya çalışıldı. Heidegger’in metninden yola çıkarak dil ve mimarlık ekseninde kurulan ilişkiler, Atlas Sözlük kavramı altında yeni bir metodoloji ile ele alındı. Atlas Sözlük; yerlerin kronolojik olarak yapısal dönüşümlerini içeren, fonksiyonel benzerlik ya da farklılıklarını ortaya koyan bir harita olarak üretildi. Aynı mekanın farklı dönemlerde nasıl var olduğu ve imgesel karşılıkları incelenerek mekanın etimolojik bir değişim/dönüşüm izlencesi oluşturulmaya çalışıldı.