fbpx
AURA Alumni: İremcan Oktay

İremcan Oktay

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Carlos Zarco Sanz – Zuhal Kol

Suyun Yolculuğu

Bu çalışma temel olarak, İstanbul tarihi yarımadadaki Bizans Dönemi sarnıçları 21. yüzyılın su altyapı sisteminin bir parçası olarak yeniden kullanılabilir mi sorusuna cevap aramayı amaçlar. İstanbul’un üç yanı denizlerle çevrili olmasına rağmen geçmişten günümüze şehre suyu getirmek ve şehirde tutmak bir problemdir. Bizans döneminde şehirde inşa edilmiş olan sarnıçlar; günümüzde su kaynaklarının yetersizliğinin etkilerini gördüğümüz giderek artan su problemin çözümünün bir aşaması olabilir mi? Bu çerçevede kent ölçeğinden yapı ölçeğine yağmur suyu toplama stratejileri geliştirildi ve su ile ilişkisi kesilen kentlinin yaşamına su ögesini tekrar dahil etme kaygısı güdüldü. Tarihi sarnıçların bu sistemin nasıl bir parçası olabileceği üzerinde fikirler geliştirildi. Çalışma alanı olarak döneminin en büyük ikinci su deposu, Valens su yolunu son durağı olan Binbirdirek Sarnıcı seçilmiştir. Su ile ilişkisi kesilmiş olan bu yapılar, su toplama potansiyellerini kullanılarak topluma yeniden kazandırmak, su problemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bir araç olarak kullanılmıştır.