fbpx
AURA Alumni: Mine Söyler

Mine Söyler

Sanat Tarihçisi
Hacettepe Üniversitesi

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

Tafon: Bir Boşluk Örüntüsü

Proje, sanat tarihçisi, yer bilimci ve beden odaklı sanatsal yaratım kanalları üzerinde pratik ve teorik çalışmalar sürdürmekte olan bir araştırmacı perspektifi ile hazırlanmıştır. Proje önerisi geliştirilirken araştırmacının yüksek lisans tez çalışmalarında odaklanmış olduğu konulardan kesitler seçilmiş ve bu kavramlar temel alınmıştır. Kavramların sentezlerinden yola çıkılarak kurgu oluşturulmuştur. Sergi, kolektif eylemlerden örüntülenen bir boşluk deneyimi olarak tasarlanmış ve mekânsal bir örüntü önerisi ile diyalog kurucu bir rol üstlenmesi hedeflenmiştir.

Proje kapsamında boşluk, amorf ya da tanımlanmış bir geometrik şekli olan, boş kalmış, boş bırakılmış, boş kılınmış, boş sanılmış ya da boş yapılmış olan mekanlar ve anlar olarak ele alınmaktadır. Bir diğer yanı ile yeni diyaloglar kurulmasını, yeni fikirler ve üretimlerin oluşmasını mümkün kılabilecek olan yaratıcı alanlar, bir an durup soluklanma hali, gözlemleme fırsatı ve eyleme geçebilme olanağı olarak tanımlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boşluk, Tafon, Performans, Günlük Ritim, Örüntü, Diyalog, Kolektif Eylem, Kent, Beden, Ağ