fbpx
AURA Alumni: Nevres Arın Aydoğdu

Nevres Arın Aydoğdu

Mimar
MEF Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

Biyo[duvar]

Üretim ve tüketim kültürümüz insan merkezli ve domine edici bir hal aldı.  Su geçirmeyen yüzeyler, kimyasal karışımlar, insan ömrünün 10 katı yaşayan plastikler, radyasyon yayan betonlar, atık dolu denizler, nesli tükenmekte olan arılar…Geldiğimiz noktada dünya iklim kriziyle karşı karşıya kalmışken insan merkezli bir çağda faydalı üretimin ve tüketimin tarifi nedir? İyi bir Antroposen çağı insanları ve tasarımcıları olmak için doğa ile kent ilişkisini tekrar yapılandırmalıyız. Biyolojik çeşitliliği koruyarak insan ve diğer canlılar arasında mutualist bir ilişki kurmalıyız.

Geleneksel olarak kullandığımız demir, çelik, beton gibi malzemelerle inşa ettiğimiz yapılı çevremizde ve doğanın kusmalarıyla geldiğimiz bu noktada, bilimin, teknolojinin ve doğanın gücünü kullanarak, bulunduğumuz bu noktayı gelecekte daha sürdürülebilir kentlere, dolayısıyla daha sağlıklı insanlık ve doğaya taşımamız biyotemelli ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler ile mümkündür.