fbpx
AURA Alumni: Nisa Nur Çolakoğlu

Nisa Nur Çolakoğlu

Mimar
Altınbaş Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Sürecinde Hafriyat Çukurları

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi, İstanbul’un artan nüfusu, yoğunluğuna çözüm önerisi olarak Fikirtepe semtinde öne sürülen bir kentsel dönüşüm projesidir. Projede 60 yapı adasının bölümlerinde inşaatlar başlarken, büyük bir alanda ise dönüşüm süreci bulunmaktadır. Dönüşüm sürecinde ortaya çıkmakta olan atık oluşumunun bölge halkına yaşamsal standartları sağlamaması, yapısal atıkların önlenmesi/azaltılması konusunda en büyük sorumluluk bize yapının tasarım sürecinde  yapım, kullanım, yıkım süreçlerinde doğrudan veya dolaylı olarak karar veren biz tasarımcılara düşünmeye itmektedir. Bu bağlamda çalışma kapsamında, oluşacak Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinin dönüşüm sürecinin tasarım sürecinde ne şekilde önlenebileceği/azaltılabileceği irdelenerek çözüm önerileri sunulmuştur.

Bölgedeki yaşam ve mekana ilişkin etkilerin, olası olumsuz sonuçlarının minimize edilmesi için öneriler geliştirilmiştir. Dönüşüm sürecinin sosyal ve mekansal anlamda çevreye duyarlı hale getirilmesi için, değişimin gerçekleştiği bölgede, değişimin olumlu ve olumsuz etkilerini anlamaya ve olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yapılan analizlerle ilerlenen, tasarım çözümleri içermektedir.