fbpx
AURA Alumni: Rana Hatun Duran

Rana Hatun Duran

İç Mimar
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Yeni Mekan Kavramlarının İstanbul Mekanlarında Tartışılması

Bu çalışma, iki ana odak nokta üzerinden yapılan araştırmalar ve gözlemler ile yeni bir mekân tahayyülü oluşturmaya çalışılan süreci işlemektedir. “İstanbul’un kamusal olma potansiyeli taşıyan alanları nasıl değerlendirilebilir?” sorusu ile başlayan süreç, etkileşimli tasarım anlayışının bu mekânlardaki yansımasını anlamak üzere genişlemiştir.

Mekân algısı üzerinden başlayan araştırma fiziksel, sanal ve siber mekân kavramlarını inceleyerek bunların kesişimlerine ve farklılıklarına odaklanır. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesi zihinlerde sanal mekansallıkların oluşmasına olanak vermiştir. İçinde bulunduğumuz fiziksel ortamın algısının ve ele alınış şeklinin değişmesiyle de yeni mekân kavramları ortaya çıkmıştır. Etkileşimli mekân bu kavramlardan biri olup araştırma süresince odaklanılan başlıklardan biridir.

Tüm bu araştırma sürecinin yansıması, tasarımcı olarak Perukâr Çıkmazı ve Odakule Pasajı üzerinde deneyimlenmeye çalışılmıştır. Alana eklemlenebilecek elemanlar ile yeni bir mekân organizasyonu kurmak amaçlanmıştır. Çalışma, mevcut kütle ve objelerin yeniden konumlandırılması ve yeni perspektifler oluşturulmaya çalışılmasıyla sonlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mekan, sanallık, fiziksel mekan, siber mekan, etkileşim, mekan algısı, değişim, akışkanlık