fbpx
AURA Alumni: Selcen Fidan

Selcen Fidan

Mimar
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Bahar 2020
Danışman: Cem İlhan – Devrim Çimen

Haliç Kıyılarının Kimlik İnşası: Bir Atlas Okuması

Bu çalışma Haliç’in geçirdiği kimlik dönüşümünü anlama çabasıyla başladı. Sürecin başında yapılan giriş çalışması ile birlikte Haliç’i bir bütün olarak anlamanın kapsamlı ve geniş bir perspektif gerektirdiği anlaşıldı. Böylece bu süreç Bizans, Osmanlı, Erken Cumhuriyet ve Günümüz olmak üzere dört ayrı dönemleme ile irdelenmeye çalışıldı. Haliç ile ilgili araştırma sürerken karşılaşılan pek çok yazılı ve görsel kaynak bahsi geçen dört dönemi ayrı ayrı, ya da kronolojik olarak ele almaktaydı. Fakat bir yeri, ruhunu ve dönüşümünü anlamak için bu katmanlı dizilimi üst üste görebilmenin konuya yeni bir bakış açısı getirebileceği fikri ile yeni bir anlatım biçimi aramaya başlandı.

Çalışmada çokça faydalanılan haritalar ve çizimlerden alınan ilham ile, bir ‘Atlas’ın tüm bu katmanlaşmayı görsel ve yazılı olarak bir araya getirebilme ihtimali denendi. Bu yazı atlası parça parça ele alırken, yapılabilecek okumaları da örneklendirmeyi amaçlamıştır.

Atlas Haliç’in kıyı kimliğini oluşturan öğeleri minyatür haritalama tekniği ile görselleştirmekte ve renk kodları bu öğeleri dönemlerine ayırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Haliç, atlas, kıyı, kimlik