fbpx
AURA Alumni: Selin Tüysüz

Selin Tüysüz

Mimar
MEF Üniversitesi

Bahar 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

İstanbul Boğazı’nın Hipergerçeği Bosphorus City

Jean Baudrillard, hipergerçek veya simülasyon kavramını bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesi olarak tanımlar. Bu söylem bağlamında, simülasyon ve gerçeklik kavramları iç içe geçer. Gerçek olarak tanımlanan ile gerçek olmayan arasındaki mesafe yok olur. Çalışmanın amacı, simülasyon kavramını İstanbul Boğazı gerçekliği üzerinden düşünmek, var olan gerçekliği kurgusal bir dille ilerleterek sorgulamaktır. Bu sorgulama, İstanbul’un parçalanması sonucu yeni boğazların oluşması ile değerlendirilir. Jean Baudrillard ve Umberto Eco, Walt Disney’in süpervizörlüğü ile tasarlanan Disneyland tema parkının Amerika’nın minyatürleştirilmiş toplumsal bir mikrokozmosuna benziyor olduğunu savunur. Disneyland ve hipergerçeklik kavramı üzerinden yürütülen bu teori, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde konumlanan Bosphorus City kapalı sitesi üzerinden uyarlanır. İstanbul Boğazı’nın turistik deneyimleri ile konut sitesi konforunu bir araya getirerek pazarlamayı amaçlayan bu yapı ile konsept konut projeleri ve İstanbul’un ilişkisi, simülasyon kavramı üzerinden değerlendirilir.