fbpx
AURA Alumni: Şeyma Kurucu

Şeyma Kurucu

Mimar
TED Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Eko-feminizm Temelinde Görünürlük Kavramının Doğa – Kadın – Kent Üzerinden İncelenmesi

Geçmişten bugüne, doğa-insan-kent ilişkisi, zamanla ve yaşanan olaylarla ile karşılıklı bir ilişkiden insan odaklı ve insanların hiyerarşide baskınlık kurduğu bir ilişkiye evirilmiştir. Aynı zamanda, toplumsal rollerde kadının yeri oldukça arka planda kalmasından ötürü kentin giderek erilleşmesi, kadınların kente ait olmaması günümüzün büyük problemi haline gelmiştir. Doğa ve kadını bir gören eko-feminizm yaklaşımı ele alınmıştır. Çalışmada, toplumsal cinsiyet bakış açısından kente bakmaktadır. Doğa, insan ve kent ayrışmasını aynı ekosistemde nasıl var olabileceğine dair araştırmalar yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler kapsamında; kent ekolojik olarak ele alınmıştır, kadınların tekrar kente dönmesi temelli stratejiler geliştirilmiştir. İstanbul’un Haliç kıyısında bulunan, birden fazla devletin izini taşıyan ve giderek katmanlaşan Fatih-Balat bölgesinde bir pilot proje gerçekleştirilip önerilerin farklı bölgelere de uyarlanabilir olması amaçlanmıştır.

Proje üç farklı ölçekle ilerlemiş olup, bu ölçeklere göre stratejiler geliştirilmiştir. Her ölçekte boşlukların amacı belirlenmiş ve bu boşlukların hangi amaca hizmet edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Farklı katmanların olması, alana sunulan önerilerin şekillenmesine ve her katmanda kendilerini farklı ifade etmesine olanak sağlamıştır. Böylelikle, kent ekolojisi canlanırken, doğa, insan ve diğer bütün canlılar için, yeni bir perspektif ile yaklaşılması sağlanarak doğa ile canlılar arasındaki ilişkinin sürekli hale gelmesi hedeflenmiştir.