fbpx
AURA Alumni: Sima Muhammetli

Sima Muhammetli

Mimar
Urban Planning And Policy Design (MA)
İstanbul Bilgi Üniversitesi / Politecnico Di Milano

Güz 2020
Danışman: Büşra Al – Sinan Logie

İstanbul’un Kent Çeperlerindeki Tarafsız Bölgelerde Güç ve İktidar Mücadelesi

Post metropolitan kentin çeperleri, farklı güç mekanizmalarının karşılaştığı karmaşık, hibrit kullanımların ve informalliğin çokça görüldüğü, iktidarın ve yasallığın bulanıklaştığı, normalleşmiş istisnaların bir kolajı haline geliyor. Bu heterojen, yasal fakat informal şehirleşmeyi ve bu sürecin yarattığı “boşlukları”, geleneksel kent merkezinin kodları ile okuyup anomali olarak tanımlamaktansa; yerel aktörler, onların arasındaki güç dinamikleri ve çatışma biçimleri ile inceleyip, periferinin kendi gerçekliği içerisinde gözlemlenmelidir.

Bu araştırmanın amacı periferinin “tarafsız alanlarında” mücadelenin şeklini, sürecini, mekaniklerini, mekânsal izdüşümünün potansiyellerini inceleyip, periferinin yeni ortaklığının muhtemel biçimini tanımlamaya çalışmaktır. Bu çalışma için; farklı aktörlerin bir araya gelmesi ve bu yerleşimler arasında kalan alanlarda, mülkiyetin ve yasal bulanıklığın oluşturduğu boşluğun çeşitliliği sebebiyle Başakşehir, çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güç, iktidar, gündelik direnişler, politik ekonomi, periferi, gri alanlar, müşterek mekan, bottom-up planlama, mülkiyet