fbpx
AURA Alumni: Yeliz Kaya

Yeliz Kaya

Mimar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Kumkapı’da Marmara Surları ve Kentsel Doku Arakesitinin İncelenmesi

İstanbul’un Tarihi Yarımada suriçi eski bir yerleşim dokusuna sahiptir.Bu bölge kendine has çok katmanlı tarihsel dokusu ile önemli bir kimliğe sahiptir. Tarihsel süreçte kente yapılan büyük ölçekli müdahaleler sonucu bu kimlik hasar görmüş bazı durumlarda kentin bağlamından kopmasına neden olmuştur. Büyük tahribatlara rağmen, Kumkapı kent dokusunda farklı tarihsel katmanların sürekliliği izlenebilmektedir.

Araştırma alanı Tarihi Yarımada’nın güneyindeki eski bir liman yerleşimi olan Kumkapı bölgesini kapsamaktadır. Çalışmada bölgenin, tarihsel, sosyal, kültürel, dokusal, yapısal katmanlarının bir veri tabanı olarak ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda bölgedeki yapıların karakteristik özelliklerinden yola çıkılarak bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuş ve belirlenen alandaki yapılar bu sınıflandırma sistemine göre incelenmiştir.

Çalışmanın başlangıcında Yenikapı-Cankurtaran semtleri arasındaki kalan bölgenin kentsel dokusu, sosyolojik özellikleri, Marmara Surları ve kıyı ile olan ilişkisi detaylı olarak incelenmiş ve deneyimlenmiştir. Bunun sonucunda araştırmanın Kumkapı bölgesinde detaylandırılmasına karar verilmiştir.