fbpx
AURA Alumni: Zemzem Ece

Zemzem Ece

Sanat Tarihçisi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Bahar 2022
Danışman: Arman Akdoğan – Ömer Devrim Aksoyak

(2020) Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’na Eleştirel Bir Bakış

Bu çalışmada Taksim Meydanı (2020) Tasarım Yarışması’na yönelik bir mimarlık tarihçisi gözünden eleştirel bir okuma ve bir yarışma manifestosu, öneri olarak geliştirilmiştir.

AURA 2022 Bahar Dönemi’ndeki “Tasarımda Bir Gelecek Tahayyülü- Atölye X” araştırma tabanlı stüdyo çalışmada, Beyoğlu yerleşimine bağlı Taksim Meydanı’nındaki sosyal, kültürel, siyasal ve mekansal dönüşümün izdüşümlerine yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Bu araştırma süresince kültürel hafıza ve kolektif bellek bağlamında yapılan gramatik okuma ve analizlerde Taksim Cumhuriyet Meydanı’nın sessiz çoğunluğun sesi olan toplumsal kesimin adalet ve kişisel hak/özgürlüklerini ifade edebildekleri yegane mekân olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın yürütülmesinde izlenen yöntem; doğrudan bilgi edinme araçlarından biri olan alan araştırmasının yanı sıra; 19. yüzyılda Beyoğlu’nun sosyal topoğrafyası ve yapı yerleşimi ile ilgili yayınlanmış akademik yayınlar, raporlar, basında yer alan fikir yazıları, MSGSU Kütüphanesi, Salt Arşiv ile muhtelif kütüphanelerde yapılan araştırmalar sonucunda toplanmış verilerin analizine dayanan bir kaynak taraması yapılmıştır.

Çalışmanın odak noktasında 2020 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen Taksim Tasarım Yarışmasının teknik şartnamesi incelenmiş olup, şartnameyi hazırlayan önemli isimlerden mimar Haydar Karabay ile birebir görşmeler de yapılmıştır.Yürütülen çalışmalar sonucunda, Taksim Meydanı Yarışması’nda üç eşdeğer projenin olumlu ve olumsuz taraflarına eleştirel bir bakış açısıyıla yorum getirilmiştir.Bu eleştirel bakışı besleyen argümanlar ise Taksim’in yarışmalar tarihinin mihenk taşlarında olan Behruz Çinici ve Vedat Dalokay’ın projeleri hem geometrik hem de gramatik açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendiremeler sonucunda Taksim Meydanı tasarımına bir gelecek önerisi olarak yarışma  manifesitosu geliştirilmiştir.