fbpx
Cumartesi Aurası
Disiplinler Arası Konferans Dizisi
Meydanların Kalbine Yolculuk

Meydanların Kalbine Yolculuk Pazar yeri mi, Hipodrom mu, Bulvar mı, Meydan mı? Tarih boyunca meydanların bizim bildiğimizden öteye işlevleri vardı ve bu nedenle karmaşık anlamlarla yüklüler. Uygarlıkların binlerce yıllık gizemli ve ağır hafızasını taşıyorlar. Çok eski geçmişte meydanlar bugün bizim bilmediğimiz amaçlarla kullanılıyordu. Bunların başında günümüzde tam hatırlanamayan simgesel izleriyle dini ritüeller gelir. Ritüeller, günlük […]

Birlikte Yapmak

Mimarlığın gelenekselleşmiş pratiğinin dışında bir şeylerin mümkün olabileceğini düşünen, her durumda farklı metotlar uygulamaktan çekinmeyen yaklaşımı ile Herkes İçin Mimarlık Derneği, projelerini Aura İstanbul‘da paylaşıyor. “Her zaman ismimizdeki “herkes” ile beraber bir mimarlık üretmeye çalışıyoruz. Mimarlığın hazır cevaplarının olamayacağını, her durumda yeni koşullara göre yaklaşımlar ile şekillenebileceğini düşünüyoruz. “Katılımcılık” kavramına da hazır bir model ile yaklaşmıyoruz. Mevcut katılma […]

To Buıld Housıng To Buıld Communıty

Architecture and Urbanism Research Academy, Aura İstanbul collaborated with the cooperative of architects, Lacol Arquitectura Cooperativa, based in Barselona. In this week’s AURA on Saturday Conference* architect and the co-founder of Lacol, Cristina Gamboa Masdevall, will be sharing their works from architecture toward social transformation using architecture as a tool to intervene critically in the environments that are […]

İki Nesil Bir Şehir

Kültürel Miras Yönetim Danışmanı, Yüksek Mimar Burak Boysan, babası Mimar- Yazar Aydın Boysan (1921-2018) ile birlikte kaleme aldığı “İki Nesil Bir Şehir” kitabı kapsamında Aura İstanbul da! “Bu İstanbul O İstanbul” çözümlemesi ile bugün içinde yaşadığımız şehrin ışık hızıyla geçirdiği değişimi anlatıyor olacak. “Narlıkapı Çıkmazı’nda geçen bir çocukluk… Tiyatroya giriş parası kazanmak için Tahtakale’den alınıp mahallede satılan zıpzıplar… […]

İnteraktif Medya Sanatı

Sözlü gelenekle başlayıp kağıt kalemle devam eden hikayecilik, sanal gerçeklikle yeni bir ufka doğru yöneliyor. Donanımların gelişmesi, içeriklerin ve anlatım tekniklerinin dönüşmesini zorunlu kılıyor. Sanal gerçeklik, sağladığı yeni imkanlarla konvansiyonel hikaye anlatım yöntemlerine rakip olabilecek mi? Sanat ve diğer lineer dramatik yapılar, yeni paradigmada karşımıza nasıl çıkacak? Sanal gerçeklik (VR), tasarımcıları ve kullanıcıları daha önce […]

Analemma ve Öncesi

Astronomide, “Analemma” ifadesi bir gök cisminin (genellikle Güneş’in) bir başka gök cisminden (genellikle Dünya’dan) gözlendiği zaman, gökküre üzerinde günün belli bir anındaki ortalama konumuna göre yıl içerisindeki hareketini gösteren eğri için kullanılıyor. Serhat Kiraz’ın, 2017 yılı 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde gerçekleşen, Analemma Sergisi, bu metaforun gücüyle Kiraz’ın son çalışmalarıyla birlikte […]

İstanbul’un Gelişimi ve Sosyal Coğrafyası 

İstanbul’un Gelişimi ve Sosyal Coğrafyası Murat Güvenç hakkında: 1953’te İstanbul’da doğdu. İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans (1976) ve aynı bölümde yüksek lisans dereceleri aldı. 1978-2005 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul’un sanayi coğrafyası üzerindeki doktora çalışması ODTÜ Mustafa […]

Neoliberal Dönemde Mimarlık

80’lerden Bugüne Alternatifler: Neoliberal Dönemde Mimarlık Hala Bir İşe Yarayabilir mi? Örnekler: Gecekondu bölgelerindeki çalışmalar, Galata Yıkımları, Taşkışla, Gezi ve Taksim Projeleri, Park Oteli, Gökkafes, 3. Köprü, BM Konferansı, 99Depremi, Okmeydanı, Narmanlı, Emek, Tünel Meydanı, Sulukule, UNESCO ile ilişkiler ve konular, AKB, AKM, Yenikapı, Zayıflatılmış Toplulukların Hafıza Mekanları (Vorodman, Kamıondo Anıtmezarı, Yetimhane, Galata Rum Okulu…) […]

Mimarlığın İçi / Dışı 2

Mimarlığın İçi Dışı 2: Geometri mi? Hesap mı? Prof. Dr. İhsan Bilgin: Mimarlık lisans eğitimini 70’lerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 80-90’larda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 00’larda Bilgi Üniversitesine geçerek Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanı oldu. Halen aynı fakültenin öğretim üyesidir. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile modern mimarlık […]

Şehir ve Ekonomi

Bir İktisatçı Kente Nasıl Bakar? Kentsel İktisat ve Kalkınma Üzerine Notlar: 1. Bölüm: Türkiye Ekonomisi Hakkında Bir Mimarın Bilmesi Gereken 10 Şey 2. Bölüm: Şehir ve Ekonomi Üzerine Notlar (Kavramsal Çerçeve ve Temel Meseleler) 3. Bölüm: İstanbul’a Üç Farklı Perspektiften Bir Bakış Denemesi (Bölgesinden, Tarihten ve Ankara’dan) — Esen Çağlar, Umman Sultanlığı Planlama Yüksek Kurulu’nda […]

Antik Dönem ve Modern Estetik

Bu konferansta, Kant felsefesi ile belirginleşen modern estetik düşüncesinin antik dönem ile kurduğu ilişkiler, metin okuma yöntemi ile ortaya konulacaktır. Emre Zeytinoğlu, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergi açıyor. 1988’den bu yana da farklı dergilerde ve çok yazarlı kitaplarda sanat konusunda makaleler yayımlıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde […]

Mimarlığın İçi / Dışı

Mimarlığın İçi-Dışı / Grafikten Peyzaja Tasarım İşinde Çeşitlenme Prof. Dr. İhsan Bilgin: Mimarlık lisans eğitimini 70’lerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 80-90’larda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 00’larda Bilgi Üniversitesine geçerek Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanı oldu. Halen aynı fakültenin öğretim üyesidir. Modern dönem konut, yerleşme ve imar tarihleri ile modern mimarlık […]

Mimarlar: Tasarım: Geçmişten Hikayeler

Mimarlığın somut bir yapı pratiğinin ötesinde, dünya ile kurulan anlamsal ilişkinin bir temsili olduğu… Farklı dönemlerden alınan kesitler: eskizler ve eskizlerin anlattıkları… Farklı coğrafyalar, farklı zamanlar, farklı akıllar, farklı bilgiler, farklı temsiliyetler… Prof.Dr. Belkıs Uluoğlu: Belkıs Uluoğlu İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi (1983- ). İ.T.Ü.’den Mimar olarak mezun oldu (1980). U.C.Berkeley’den M.Arch. derecesini aldı (1982) […]

Sanal Gerçeklik

Eren Aksu, VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik) Film yapımcısı, girişimci, konuşmacı ve Los Angeles, California’da Emblematic Group’un Fırsat Yaratma Direktörü’tür. Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve Sanal Gerçeklik endüstrileri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, şirketlerin, bu tamamen yeni ortamlar için özel içerik çözümleri üretmelerine yardımcı olmaktadır. Kariyerine, University of Virginia’da, İstanbul ve Virginia’daki tarihi figürleri […]

Metafor

‘Metafor, istiare veya eğretileme, genelde edebiyatın kullandığı edebi araçlardan biri sayılır. Oysa metaforun şiirden, mimariye, mimariden sinemaya, sinemadan felsefeye kuşatıcı bir entelektüel kullanım alanı söz konusu. Gündelik konuşma dili de metaforlardan yararlanırken, gündelik yaşamın sofra adabından, giyim kuşama kadar bütün alanlarında da bir yapılandırma ögesi olarak karşımıza çıkıyor metaforlar…’ ** Hilmi Yavuz Cumhuriyet Dönemi önemli şair ve […]

İstanbul Şiir – Şehir

‘İstanbul için artık şiir yazılmıyor olmasından yola çıkılarak, kentin  lirik tahayyüle olanak vermeyişinin nedenleri, Georg Simmel’in ‘duyular sosyolojisi’ [Gefühlsoziologie] bağlamında ele alınacak; ağırlıklı olarak görme ve işitme duyularının Orhan Veli, Sezai Karakoç ve Ahmet Muhip Dıranas’ın İstanbul  üzerine yazılmış birer şiirindeki konumlarına ilişkin  sosyolojik okumalar yapılacak.’ ** Hilmi Yavuz Cumhuriyet Dönemi önemli şair ve yazarlarından […]

Katılımcı Tasarım Yaklaşımları

Tülin Kabis – Staubach, İstanbulludur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Yüksek Mimar olarak öğrenimini tamamladıktan sonra 1984 yılında Dortmund Üniversitesi’nde Doktora yapmak üzere Almanya’ya gitmiştir. 1986 yılından beri, Planerladen Derneği’nde yönetim kurulu üyesi ve bir anlamda derneğin bir uzantısı olan mimarlık ve şehir geliştirme bürosu (Büro für Architektur und Stadtentwicklung) BASTA’nın yöneticisi olarak çalışmaktadır. Prof. […]

Kent ve Heykel

Şehirler gülüm caddeleriyle değil Anıtını diktiği şairleriyle büyük oluyor ….. (Nazım Hikmet’in Sofya’dan isimli şiirinden) Giriş bölümünde; yontunun Dünya’da varoluşu ve gelişimi, Anadolu coğrafyasında ilk heykel okulları ve Türkiye’de heykelin kısa tarihinden sonra konferansta temel anlayış; Heykeltraş ve Mimarın ortak çalışmasında, kaide tasarımı ile heykelin çevre tasarımının kentlere kattığı değeri anlamaktır. Heykelin kendi var oluş […]

Sanat-Tasarım-Felsefe

“Bu konuşma, sanatın ve tasarımın hangi durumlarda birbirleri ile örtüştüğünü ve hangi durumlarda birbirlerinden ayrı anlamlara geldiğini açıklamayı amaçlıyor. Ayrıca, bu örtüşme ya da farklılaşma sürecini belirleyen üretim sistemleri ve felsefi bakış açıları da ortaya konuluyor.” Emre Zeytinoğlu, 1980 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılından itibaren sergi açıyor. 1988’den bu yana […]

Şehir ve Ekonomi

Bölüm: Türkiye Ekonomisi Hakkında Bir Mimarın Bilmesi Gereken 10 Şey Bölüm: Şehir ve Ekonomi Üzerine Notlar (Kavramsal Çerçeve ve Temel Meseleler) Bölüm: İstanbul’a Üç Farklı Perspektiften Bir Bakış Denemesi (Bölgesinden, Tarihten ve Ankara’dan)  *** Esen Çağlar, Umman Sultanlığı Planlama Yüksek Kurulu’nda Kıdemli Danışman ve Ankara TED Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı olarak görev almaktadır. Esen, Sanayi Politikası […]

Müze ve Sanat Diyalogları

Müze ve sanat ilişkisi, tarih ile çağdaş, kadim ile anlık arasındaki bitmeyen verimli gerilimi anlamak için önemli bir mecradır. Müze kurguladığı tarih anlatısı üzerinden otoritesini meşrulaştırırken, sanat ‘çağ’ının devinimleriyle hareket eder. Müze bir taraftan sanatı ‘disiplin’e edip tarihselleştirmeye çalışır, diğer taraftan ise sanatın yaratıcı yıkıcılığına ihtiyaç duyar. Sanat da, otoriteye karşı dururken diğer taraftan da […]